Werkconferentie IJVD 2016 | Boekaanbieding – NederLandBovenWater

9 March 2016 14:28
More videos
1
Views
   

Impressie van de aanbieding van het boek van de Cooperatie NederLandbovenWater – opgenomen op de werkconferentie IJssel-Vechtdelta – woensdag 9 maart 2016 te Zwolle. Titel: Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven – Uitvoering met partners in de praktijk.
Meer informatie: http://www.overijssel.nl/thema’s/water/waterprojecten/ijsselvechtdelta/werkconferentie/
http://www.agendastad.nl