Sprekers waterbouwdag dagen u uit!
‘Het jaarlijkse forum om kennis te nemen van de meest recente visies, ontwikkelingen en innovaties rond onze topsector waterbouw. Voor studenten om je te verheugen op je toekomst, voor professionals om nog scherper de toekomst in te gaan en voor gepensioneerden om zich te verbazen hoe wij voortbouwen op de basis die zij gelegd hebben. Kortom de waterbouw netwerkdag voor jong en oud waar je niet mag ontbreken.’ Mark Lindo, Engineering Manager, Van Oord Dredging & Marine Contractors

‘Het vermarkten van waterbouwkundige kennis middels de realisering van projecten levert aanzienlijk meer toegevoegde waarde op dan het verkopen van kennis.’ Koos van Oord, voorzitter topsector Water

VERSLAG Waterbouwdag 2011 – de complete playlist vindt u hier

P1 – Opening door de dagvoorzitter – video
Han Vrijling, hoogleraar Waterbouw, TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Aardwetenschappen

P2 – Sluizen in de wereld – video
Han Vos, Iv-Infra

P3 – Export van waterbouwkennis. Uitverkoop of Business Case? – video
Koos van Oord, voorzitter topsector Water

P4 – Chinese mega-projecten: Three Gorges dam, North South Connection en Jangzu Flats – video
Prof dr. Li Wenwei,  China

P5 – Maasvlakte 2, Vernieuwend ontwerp, innovatief uitgevoerd – video
Dirk Hamer (PUMA, Manager Uitvoering) & Mark Moens (PUMA, Manager Engineering & Bedrijfsbureau)

P6 – Uitreiking afstudeerprijzen Vereniging van Waterbouwers en voordracht winnaar afstudeerprijs Universiteiten en HBO-instellingen – video
Frank Verhoeven, voorzitter Vereniging van Waterbouwers

P7 – Ruimte voor de Rivier: De Noordwaard is onderdeel van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier – video
Richard Hartmann, contractmanager van o.a. het project Noordwaard

P8 – Economische prikkel door projecten – video
Willem van der Ham, historicus,geograaf: onderzoeker en publicist op het gebied van o.a. de geschiedenis van de waterstaat.

P9 – Aquapunctuur – video
Jaap Brouwer, Vereniging Regio Water

P10 – Sluiting door de dagvoorzitter – video
Han Vrijling, hoogleraar Waterbouw TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Aardwetenschappen

Toelichting
De afgelopen jaren is een aantal grote en spraakmakende waterbouwprojecten in uitvoering gekomen. Zo wordt er gewerkt aan het project Ruimte voor de Rivier, Maasvlakte 2, de prachtige tunnel door Maastricht en de NoordZuidlijn. Veel knelpunten in het snelwegennet worden nu versneld aangepakt, en recent werd besloten tot het doortrekken van de A4. De eerste twee genoemde projecten staan op het programma van de Waterbouwdag 2011.

Momenteel lijkt er echter enige aarzeling te zijn om grote projecten te starten. De regering is strak aan het bezuinigen en tegen die achtergrond is die terughoudendheid te begrijpen. Het aantal nieuwe plannen, die over enkele jaren in uitvoering kunnen komen, lijkt daardoor kleiner te worden.

Een voorbeeld is het plan voor de versterking van de Afsluitdijk, waarvoor een ontwerpprijsvraag werd uitgeschreven. De inzendingen waren ambitieus en de prijsvraag heeft vier mooie en onderling zeer verschillende ontwerpen opgeleverd. Deze lijken echter niet in de voorgestelde vorm tot uitvoering te komen. De plannen van de Delta commissaris zijn momenteel nog niet concreet genoeg om bouwers uit te dagen. De huidige situatie dwingt ons tot efficiënt gebruik van mensen en middelen en zal ook leiden tot innovatieve manieren van aanbesteden.

Om onze economie te laten bloeien zijn uitvoerbare en concrete plannen nodig. Op regeringsniveau heeft men een aantal topsectoren aangewezen, waarmee Nederland zich kan onderscheiden en die een aanjager moeten zijn voor de Nederlandse economie. Onder leiding van Koos van Oord is nagedacht over de sector Water, en tijdens de Waterbouwdag zal hij de ideeën van zijn team uiteen zetten.

In China wordt zeer voortvarend gebouwd aan de toekomst. Nu de Three Gorges dam klaar is, bouwt men aan de gigantische noord-zuid verbinding en maakt men plannen om 1100 km2 in te polderen voor de kust van Sjanghai. Vice-minister Suo Lisheng zal daarover vertellen. Op geheel andere schaal wordt in Zuid-Holland nagedacht over het beter bevaarbaar maken en moderniseren van vaarten, kanalen en meren ter stimulering van de economische ontwikkeling van het gebied. Onder de naam Aquapunctuur Pasen de plannen in een Europees project, dat een aantal soortgelijke nationale plannen verbindt.

We zien uit naar alle plannen en de uitwerking om tot concrete uitdagende projecten te komen. Goede plannen met hoge baten zijn noodzakelijk als we willen bouwen aan de toekomst. Daaraan is de Waterbouwdag 2011 gewijd.

111013 – Waterbouwdag 2011