Congres | Heel Holland Zakt 2016 | P02 – Veenbodemdaling in de Spotlight

31 March 2016 12:34
More videos
16
Views
   

Presentatie opgenomen op het congres – Heel Holland Zakt – op donderdag 31 maart 2016 – Madurodam – Den Haag.

In delen van Noord- en West-Nederland dat de bodem voortdurend door de slappe veen- en kleilagen. Verzakkingen en waterproblemen zijn het gevolg. Overheden, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten gaan gezamenlijk aan de slag met een grondige aanpak. http://www.slappebodem.nl