Laatste TED presentatie bij CAH Vilentum georganiseerd door het kennis centrum over Boeren en Buren. Promovendus Ron Methorst geeft en inleiding over het onderwerp – is een nieuwe Ruilverkaveling Nodig? Meer informatie op www.kcagro.nl.

140204 – CAH – TED – Boeren en Buren

| 140204 - TED |